2021

Festiwal Filmowy Retrospektywy NNW 2021

NNW 2021 plakat

FESTIWAL RETROSPEKTYWY NNW W ŁOCHOWIE 21-23.10.2021

Dnia 23.10.2021 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie odbył się Festiwal Filmowy Retrospektywy NNW. Festiwal ten był poprzedzony wystawą i warsztatami filmowym, które odbywały się w ZSP w Łochowie. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Agnieszki Ludwin te wydarzenia mogły zagościć w szkole przez dwa dni.

Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach Programu „FILM” ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

NNW ŁOCHÓW 2021 PROGRAM (2)
Malarski Poczet Żołnierzy Wyklętych plakat
Koncert polskich pieśni patriotycznych

Festiwal rozpoczęliśmy otwarciem wystawy autorstwa Piotra RafałkoMalarski Poczet Żołnierzy Wyklętych”.
Jest to unikalna wystawa portretów żołnierzy polskiego powojennego podziemia antykomunistycznego. Zaprezentowane zostały również zbiory militarne Pana Jana Pieniaka, Artura Lisa oraz odznaczenia i medale ze zbiorów pana Mirosława Widlickiego.

Swoje zbiory i wydawnictwa zaprezentował również rysownik Piotr Karsznia oraz Archiwum Akt Nowych.

Następnie rozpoczęły się pokazy filmowe gdzie zaprezentowane zostały m.in. filmy: „Położna” oraz
Wolna Rzeczpospolita Łupkowska”, po których odbyło się spotkanie i dyskusja z reżyserem
Arkadiuszem Gołębiewskim.

Po projekcji zaczęła się Uroczysta Gala Retrospektyw NNW w Łochowie, podczas której zostały wręczone
„Drzwi do Wolności”.
Laureatami wyróżnień zostali:

Ks. Prałat mgr. Tadeusz Osiński,
Marek Zdzisław Tauter,
Krzysztof Szymański.

Galę zakończył koncert Pieśni Patriotycznych w wykonaniu Piotra Rafałko przy akompaniamencie Mariusza Dubrawskiego.

NNW DOFINANSOWANIE INFORMACJA