Zapisz się

ZAPISY ŁUTW

Osoby zainteresowane kontynuowaniem lub rozpoczęciem nauki w Łochowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, są proszone o zapoznanie się z regulaminem ŁUTW, wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej w sekretariacie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz uiszczenie opłaty członkowskiej za semestr zimowy (do końca września) i letni (do końca stycznia).

Praca biura ŁUTW:

Środa: 13:00 – 15:30

 

Wpłaty prosimy dokonać na poniższy numer konta:

Nr. konta: 12 9233 0001 0000 0130 2000 0020

W przelewie należy napisać:

1. ŁUTW

2. Imię i nazwisko

Koszt czesnego w roku 2023/2024 r. wynosi – 60 zł/semest

Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku na Facebook'u: