Zapisz się

ZAPISY ŁUTW

Osoby zainteresowane kontynuowaniem lub rozpoczęciem nauki w Łochowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, są proszone o wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej w sekretariacie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz uiszczenie opłaty członkowskiej za semestr zimowy (do końca września) i letni (do końca stycznia).

Nabór na dany rok akademicki odbywa się rokrocznie w miesiącu WRZESIEŃ/STYCZEŃ. 

Nie ma możliwości zapisania się do ŁUTW w innym terminie. 

Wpłaty prosimy dokonać na poniższy numer konta:

Nr. konta: 12 9233 0001 0000 0130 2000 0020

W przelewie należy napisać:

1. ŁUTW

2. Imię i nazwisko

Koszt czesnego w roku 2022/2023 r. wynosi – 60 zł/semestr

Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku na Facebook'u: