Zapisz się

ZAPISY ŁUTW

Osoby zainteresowane kontynuowaniem lub rozpoczęciem nauki w Łochowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, są proszone o wypełnienie deklaracji członkowskiej dostępnej w sekretariacie Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz uiszczenie opłaty członkowskiej za semestr zimowy ( do końca września)  i letni (do końca stycznia).
Nabór na dany rok akademicki odbywa się rokrocznie w miesiącu WRZEŚNIU 
Nie ma możliwości zapisania się  do ŁUTW w innym terminie. 
Wpłaty prosimy dokonać na poniższy numer konta 
Nr. konta: 12 9233 0001 0000 0130 2000 0020
W przelewie należy napisać:
1. ŁUTW
2. Imię i nazwisko
Koszt czesnego w roku 2020/2021  r. wynosi – 45 zł  zł/semestr 
Zapraszamy na profil FB: https://www.facebook.com/%C5%81ochowski-Uniwersytet-III-Wieku-1485153981775166/