2020

IX Łochowska Jesień Poezji

Przystanek Norwid 2020

Przystanek Norwid 2020 – IX Łochowska Jesień Poezji

Celem konkursu jest zachęcenie miłośników poezji do prezentowania własnych umiejętności i twórczości, popularyzowanie twórczości literackiej wśród młodzieży i dorosłych, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wystąpienia pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce tegoroczny konkurs odbędzie się online.

Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:

I kategoria – konkurs recytatorski dla młodzieży
II kategoria – konkurs literacki dla dorosłych
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

Wszystkie informacje dostępne w regulaminie i załącznikach:

Kategoria I|Przystanek Norwid 2020 – IX Łochowska Jesień Poezji

Komisja w składzie:

Anna Mizińska – pracownik Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie. Główny koordynator m.in. Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka oraz Wędrującego Festiwalu Sztuki i Animacji „Karawana”.

Joanna Jagiełło – pisarka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poetka, malarka.

Piotr Prasuła – kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Wyniki | Kategoria I:

I miejsce – Aleksandra Zielińska i Inka Lis

II miejsce – Dominika Rek

III miejsce – Maria Ziółkowska

Kategoria II|Przystanek Norwid 2020 – IX Łochowska Jesień Poezji

Komisja w składzie:

Małgorzata Szeja – polonistka, norwidolog.

Łukasz Kossowski  – kustosz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, poeta.

Natalia Leszczyńska – aktorka, pedagog, instruktorka teatralna.

Wyniki | Kategoria II:

I miejsce – Krzysztof Zdunek – 52 pkt. za wiersz „Przetańczyć Okawango” – nagroda o wartości 600 zł, statuetka.

II miejsce – Juliusz Gałkowski 51 pkt. za wiersz „Krzyże warszawy 5” – nagroda o wartości 500 zł, statuetka.

III miejsce – Katarzyna Nowak 50 pkt. za wiersz „W drodze” – nagroda o wartości 300 zł, statuetka

Wyróżnienie – Zbigniew Mysłowiecki – 48 pkt. za wiersz „Niedziela – wieczór” – statuetka.