WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

WOŚP SZTAB ŁOCHÓW

29. Finał WOŚP odbędzie się 31 stycznia 2021 roku. W zbiórkę, która dedykowana będzie wsparciu oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Łochowski Sztab WOŚP wraz z pomocą Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie grają z Orkiestrą organizując transmisje online, na której będzie można wylicytować różnorodne przedmioty i usługi. Podczas transmisji online odbędzie się m.in.: koncert WSB (Wysokie Stężenie Bluesa), pokaz musztry uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 w Urlach i wiele innych atrakcji. 

WOŚP Łochów plakat 2

Transmisja online:

Podczas 29. Finału Sztab WOŚP Łochów zebrał 41260,08 złotych!

Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym wolontariuszom, sponsorom oraz darczyńcom za tegoroczne działania związane
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy!
Szczególne podziękowania pragniemy złożyć Miejskiemu i Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łochowie za umożliwienie stworzenia Sztabu WOŚP w Łochowie, za wszelką pomoc w organizacji oraz za udostępnienie nam miejsca! To dzięki Wam możemy działać!

Chcesz się skontaktować ze Sztabem WOŚP w Łochowie? 

Napisz do nas na Facebook: Sztab WOŚP w Łochowie,

lub do Szefa Sztabu WOŚP w Łochowie: Artur Zieliński num. tel.: 669-631-951, e-mail: arturmaciejzielinski@gmail.com

Grają z nami: