2022

XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dionizje

Dionizje 2022 PLAKAT
Harmonogram Dionizje 2022 AKTUALNY

XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dionizje przeszedł już do historii. To trzydniowe święto
teatrów ulicznych i alternatywnych po raz drugi odbyło się w Łochowie. W dniach 15-17.07.2022 na
Festiwalu zorganizowanym przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie oraz Stowarzyszenie
Artystyczne Makata z Warszawy gościliśmy w naszym mieście 10 uznanych teatrów ulicznych, które
zaprezentowały nam swoje spektakle. Mieliśmy okazję brać również udział w wydarzeniach jakimi było
Objazdowe Kino Manualne oraz animacje w ogródku kuglarskim .
Na terenie Parku zaprezentowało się wielu znakomitych artystów prezentujących różne odmiany sztuki
ulicznej. Wieczorem zachwycił swoim widowiskiem „Alicja w Krainie Ognia” Ulicznego Teatru Ognia
Antidotum. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się spektakle dedykowane dla dzieci-bajki i instalacje
przygotowane przez I co było dalej oraz przeurocze i ze wspaniałą scenografią „Opowieści spod grzybka”
Teatru Duże Dzieci.
Gościnnie zaprezentował się Teatr Makata ze spektaklem „Wesele”, a Adam Walny zaprezentował
widowisko „Gould” podczas którego mogliśmy podziwiać ogromne marionety.
Teatr Delikates zaproponował oryginalne spojrzenie na sztukę w swoim performansie „Z głową
chmurach” a The Miraculous Theatre Company z UK próbował oswoić nas z myślą o przemijaniu.
Teatr Snów zaprezentował dwa wspaniałe spektakle „Pokój”oraz „Remus” a Teatr KTO oczarował nas
niesamowitym, zarówno wizualnie jak i merytorycznie,spektaklem „Zapach czasu”.
Bardzo cieszymy się z udziału w naszym Festiwalu młodego zespołu Ostrołęckiej Sceny Autorskiej ze
spektaklem „Portrety”.
Organizatorzy serdecznie dziękują pani Marszałek Marii Koc za objęcie patronatem honorowym całego
wydarzenia oraz Burmistrzowi Łochowa Robertowi Gołaszewskiemu za nieocenione wsparcie.
Realizację projektu „ Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dionizje” dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Do zobaczenia z rok!