Warszawska Syrenka

Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury. W Konkursie biorą udział grupy
6-latków i uczniowie klas szkoły podstawowej. Dzieci przechodzą przez kilka szczebli eliminacji.