Warszawska Syrenka

Warszawska Syrenka - eliminacje powiatowe

Warszawska Syrenka zapowiedź

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU WARSZAWSKA SYRENKA

Ujawnianie młodych talentów recytatorskich i pobudzenie aktywności artystycznej, popularyzacja literatury i kształtowanie nawyku czytania, ożywienie kontaktu z poezją polska i zagraniczną – to główne zadania Warszawskiej Syrenki.

Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Co roku, w eliminacjach bierze udział kilka tysięcy dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego. Na przesłuchania finałowe przyjeżdża ok. 200 dzieci z Mazowsza – połowa spoza Warszawy.

Organizatorami eliminacji są szkoły podstawowe i ośrodki kultury. Finał odbywa się w Mazowieckim Instytucie Kultury.

KONKURS WARSZAWSKA SYRENKA – ELIMINACJE POWIATOWE ODBYWAJĄ SIĘ W MIEJSKIM I GMINNYM OŚRODKU KULTURY W ŁOCHOWIE

Konkurs prowadzony jest metodą wielostopniowych eliminacji a sposób przeprowadzenia przesłuchań, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa, pozostaje w gestii poszczególnych organizatorów.

 • W związku z ogłoszeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-COV-2 eliminacje powiatowe będą przeprowadzane online.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu i przebiegu konkursu,
  o których zobowiązuje się poinformować na stronie internetowej oraz drogą mailową.
 • Kategorie wiekowe, dobór repertuaru, kryteria oceny, założenia organizacyjne, zasady przesłuchań są opisane w regulaminie głównego organizatora konkursu Mazowieckiego Instytutu Kultury.
 • Komisje szkolne/gminne kwalifikują do eliminacji powiatowych do 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.
 • Protokoły z eliminacji gminnych/środowiskowych oraz załączniki (nagranie, prawidłowo wypełniona karta zgłoszeniowa, oświadczenia jury) powinny wpłynąć do Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie do 30 marca 2021 r. na adres konkursymigok@gmail.comlistownie lub dostarczone osobiście.
 • Pełna dokumentacja wraz z klauzulą Rodo jest zamieszczona na stronie internetowej pod adresem https://migok.pl/ pod zakładką ,,Projekty”  „Konkursy”.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25 kwietnia 2021 r na stronie internetowej MiGOK.
 • Nagrania laureatów zostaną zamieszczone poprzez kanał YouTube na stronie https://migok.pl/ oraz Facebook.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Zwycięzcy pierwszego miejsca wezmą udział w Finale Konkursu w Mazowieckim Instytucie Kultury. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.
 • W przypadku obluzowania dotychczasowych obostrzeń związanych z pandemią, konkurs odbędzie się dnia 15.04.2021 r. w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie.

Regulamin, załączniki i klauzula RODO