Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dionizje

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dionizje

Festiwal Teatralny Dionizje, po raz pierwszy zorganizowany został w 1993r. jako Ogólnopolski Festiwal Różnych Form Teatralnych Grup Amatorskich. Pomysł zrodził się wśród słuchaczy Państwowego Studium
Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Ciechanowie. Festiwal w swojej historii gościł takie wybitne postacie ze świata teatru jak chociażby Andrzej Hausbrant, Lech Ignaszewski, Aleksander Bardini, Melissa Monteros,
Ewa Różbicka, Jan Skotnicki, Andrzej Pieczyński, Paweł Burczyk i wielu innych. Przez lata Dionizje przybierały formy konkursów teatrów amatorskich czy teatrów offowych, formy koncertów muzycznych oraz formę otwartego festiwalu teatralnego. Przez osiem pierwszych lat Dionizje ściągały do Ciechanowa teatry poszukujące nowych środków wyrazu. Dla wielu z nich festiwal był początkiem kariery i bramą do innych festiwali ogólnopolskich i międzynarodowych. Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych do konkursu spektakli organizatorzy wybierali dwanaście, czternaście najlepszych, które zapraszane były do Ciechanowa.

Od 2001 roku festiwal zmienił formułę. Stał się imprezą plenerową, a jej scenerią został dziedziniec czternastowiecznego Zamku Książąt Mazowieckich i podzamkowe błonia. Zaczęły przyjeżdżać teatry zawodowe, a ich spektaklom przyglądali się, oprócz mieszkańców miasta, krytycy i recenzenci teatralni reprezentujący współpracujące z Festiwalem redakcje.

W 2008 r. ponownie zmieniła się formuła Dionizji. Organizatorzy powrócili do konkursu, w którym uczestniczą tzw. teatry offowe.

W dalszym ciągu organizatorzy przywiązywali wielka wagę do imprez towarzyszących. Wieczorami odbywały się spektakle gwiazd, koncerty, wystawy oraz dyskusje o teatrze. Gospodarzem takich wieczorów w klubie festiwalowym był prof. Krzysztof Miklaszewski.

Przez jedenaście lat dyrektorem festiwalu był Leonard Sobieraj, a kierownikiem artystycznym Marek Żbikowski. W poźniejszych latach organizatorami festiwalu było Stowarzyszenie Artystyczne Makata,Urząd Miasta i Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Dyrektorem i kierownikiem artystycznym został Artur Lis, prezes Stowarzyszenia.