Galeria MiGOK

Galeria MiGOK w Łochowie

Galeria MiGOK działająca w formalnych ramach Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie ma za zadanie udostępnienie przestrzeni do promocji aktywności kulturalnych związanych ze sztuką. Na ekspozycje została przeznaczona przestronna sala do organizacji wystaw. Sala ta nie ogranicza wszystkich działań, bowiem prace (ze względu na ich gabaryty lub ich ilość) eksponowane są także (w razie potrzeby) w reprezentacyjnym korytarzu lub w otoczeniu zewnętrznym Domu Kultury, a nawet w przestrzeni miasta.

Galeria w tradycyjnym ujęciu tego słowa (niezliberalizowanym) prezentuje wszelkie przejawy sztuk plastycznych – malarstwo, grafikę, rysunek, rzeźbę, fotografię, plakat, etc. Zaprasza artystów znanych i nieznanych, profesjonalistów i amatorów. Tworzy wystawy indywidualne i zbiorowe, tematyczne i różnorodne w jednostkowej charakterystyce retrospektywnej lub stylistycznej prezentowanego twórcy, zawsze kierując się zasadą, że powinno być ciekawie, że mamy do czynienia ze sztuką przez duże S, ze zjawiskiem wnoszącym w duszę człowieka nowe wartości o pozytywnej konotacji. Wskazuje również na ważność, istotę sztuk wizualnych w ogólnym życiu człowieka (ostatnio poniekąd marginalizowaną). Galeria popularyzuje przede wszystkim sztukę rodzimą: Łochowa i powiatu węgrowskiego, Mazowsza, ale nie ogranicza się tylko do tych wyzwań.

Tym propedeutycznym założeniom hołduje dyrektor MiGOK Artur Lis powierzając zadania opieki galerią koordynatorowi wystaw Anecie Kowalczyk i komisarzowi wystaw Arturowi Szydlikowi. Wystawy tworzone w Galerii MiGOK są swego rodzaju publikacją zapraszanych artystów. Stanowią nową wartość poprzez prezentację wystawienniczą. Ten proces można porównać do literackich publikacji, gdzie autor
(artysta) nadaje temat i treść, a „okładką” jest sposób WYSTAWIENIA. Profesjonalnie nad „okładką” pracuje Aneta Kowalczyk, z której inicjatywy wernisaże (rzadziej finisaże) przybrały postać wręcz spektaklu – interdyscyplinarnego kontaktu ze sztuką. Aneta Kowalczyk zaprasza poetów i muzyków, którzy inspirowani twórczością plastyczną wystawianego artysty uświetniają wernisaże, tworząc jednocześnie swym działaniem niespodziankę- prezent dla plastyka. Są to osoby niezwykle uzdolnione literacko, powszechnie znane (np. Joanna Jagiełło, Stanisław Grądzki), jak też amatorzy, często emeryci związani z Łochowskim Uniwersytem Trzeciego Wieku (np. Barbara Ziółkowska). W muzyce jest podobnie- występują profesjonalni muzycy, a także młodzież skupiona w ognisku muzycznym MiGOK, kapele ludowe, wokaliści używający swego głosu a capella. Wszystko to ku chwale nadrzędnej wartości – plastyki. Merytorycznie, a jednocześnie obiektywnie o sztuce wypowiada się Artur Szydlik. Wydawany jest także mini katalog- folder z kilkoma zdjęciami prac, przybliżeniem osoby wystawianej i krótką recenzją prac. Jednak najważniejszym aspektem jest osobisty kontakt z artystą- rozmowa, dzięki której dowiedzieć się można m.in. o przyczynach tworzenia, o wewnętrznym świecie twórcy, w końcu o próbach utworzenia trudnej i niejednoznacznej definicji sztuki, a są to wartości uniwersalne. Jedną z najważniejszych wystaw była prezentacja dzieł wybitnych polskich artystów: prof. Ludwika Maciąga i Szymona Kobylińskiego ( twórca herbu Łochowa) ze zbiorów prywatnych. Indeks innych wystaw nastąpi poniżej.

Galeria MiGOK współpracuje z lokalnymi szkołami i przedszkolem, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży o sztuce. Jej wszelkie działania opisuje także prasa lokalna.

Zdjęcia z Galerii MiGOK

Osoby zainteresowane działalnością Galerii MiGOK w Łochowie – prosimy o kontakt mailowy na adres: sekretariat.migok@gmail.com bądź pod nr. telefonu 512 100 354.

Koordynator Galerii : Aneta Kowalczyk

Komisarz wystaw: Artur Szydlik

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony na Facebook’u: