2013

III Łochowska Jesień Poezji

Przystanek Norwid 2013

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie miał zaszczyt zorganizować III Łochowską Jesień Poezji – Przystanek Norwid 2013. Konkursowi literackiemu towarzyszyły prezentacje artystyczne oraz koncerty, uczestnicy mogli również zwiedzić miejsca z którymi był związany  C.K. Norwid, w Łochowie oraz okolicach. Podsumowaniem festiwalu były dwa dni warsztatów poświęconych twórczemu pisaniu.