2016

VI Łochowska Jesień Poezji

Przystanek Norwid 2016

20-21 października 2016 roku Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie, Gminą Łochów, Pałacem Łochów, Muzeum Literatury im. A Mickiewicza oraz Związkiem Literatów na Mazowszu zorganizował Festiwal Literacki – VI Ogólnopolską Łochowską Jesień Poezji „Przystanek Norwid”. Wydarzenie objeli patronatem honorowym Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adama Struzik, Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk oraz Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski. Patronami medialnymi były: Tygodnik Siedlecki, Radio Fama Wołomin, Radio Podlasie i portal podlasie24.pl, Kurier W, Głos Węgrowa i okolic. Głównym celem jest popularyzacja polskiej poezji, w tym twórczości Cypriana Kamila Norwida. Odbywający się podczas Festiwalu Konkurs Literacki „Przystanek Norwid” ośmiela uczestników do własnej, niepowtarzalnej interpretacji wierszy, zaprezentowania jej przed publicznością, i zachęca do tworzenia utworów poetyckich, które są później poddane ocenie profesjonalnego jury. Wydarzenie to przyczynia się do promowania jakże oryginalnych dzieł Norwida, a także wyłania i docenia najbardziej utalentowanych miłośników jego twórczości. Każdej edycji Festiwalu towarzyszą ciekawe projekcje filmowe, spotkania, prezentacje artystyczne, wystawy i koncerty. W tym roku 20 października przy Pałacu Łochów odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ostatnią wizytę Cypriana Kamila Norwida w majątku wujostwa Hornowskich w Łochowie w dniach 2-4 maja 1842 roku. Poprzedziła to wydarzenie Msza Święta w intencji 195. rocznicy urodzin artysty celebrowana przez Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa w przypałacowej zabytkowej kaplicy. Zwieńczeniem wydarzenia była uroczysta Sesja Rady Miejskiej, występ uczniów z miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie z montażem słowno-muzycznym oraz wykład znawczyni twórczości i życiorysu Norwida oraz jego powiązań z ziemią łochowska Małgorzaty Szei. W uroczystości wzięli udział Prezes Grupy Arche Władysław Grochowski, Dyrektor Pałacu Łukasz Wielgus, Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk, Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska oraz przedstawiciele lokalnych samorządów, instytucji i społeczność gminy Łochów. 21 października również w Pałacu Łochów zorganizowano Konkurs Literacki „Przystanek Norwid”. Podzielony był on na dwie kategorie. Pierwsza z nich – recytatorska – przeznaczona była dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W tej kategorii wzięło udział 42 uczniów reprezentujących 10 szkół z województwa mazowieckiego. Uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie przed przybyłymi gośćmi, rodzicami, nauczycielami, jak również przed swoimi rówieśnikami. Recytatorów oceniało jury, w którego składzie zasiadali: przewodniczący jury Dariusz Węcławski – poeta, autor recenzji literackich i teatralnych, wydawca książek poetyckich, twórca i prowadzący cykliczne wydarzenie „Dąbrowskie Wieczory Poezji”, prezes Towarzystwa Twórców Trzeciego Tysiąclecia, wiceprezes Związku Literatów na Mazowszu, uczestnik wielu cyklicznych wydarzeń literackich, m.in. Światowych Dni Poezji UNESCO, odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, Karina Szyszko – polonistka, menedżer kultury, koordynator działań artystycznych w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie, wieloletni redaktor w gdańskim wydawnictwie słowo/obraz terytoria, oraz dr Tomasz Korpysz – językoznawca i norwidolog, kierownik Pracowni Słownika Języka Norwida na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Katedry Historii Języka na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Przewodniczący Rady Fundacji Museion Norwid, autor licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich poświęconych Norwidowi oraz polszczyźnie. Członkowie komisji oceniali poszczególne recytacje, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpretacje utworów, kulturę słowa, stopień pamięciowego opanowania tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Niełatwo było wybrać laureatów, gdyż wszyscy uczestnicy doskonale się przygotowali.

Po długotrwałych obradach Jury postanowiło przyznać dwa wyróżnienia: dla Olgi Klimek i Ingi Tarapaty, a laureatami zostali:
I miejsce – Weronika Maksajdowska z I Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie,
II miejsce – Alicja Katarzyna Szeja z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie,
III miejsce – Julia Fabiniak z Katolickiego Publicznego Gimnazjum „Julin” w Kaliskach.

Druga część Konkursu Literackiego „Przystanek Norwid” – kategoria literacka – przeznaczona była dla osób dorosłych. Zgłosiło się 10 poetów pochodzących m.in. z Warszawy, Węgrowa, Łochowa czy Jazgarzewa. Jury w składzie przewodniczący Dariusz Węcławski, Karina Szyszko oraz Małgorzata Szeja (polonistka i popularyzatorska twórczości Norwida) postanowili nagrodzić twórczość następujących uczestników:
I miejsce – Zbigniew Mysłowiecki,
II miejsce – Adam Stępiński,
III miejsce – Elżbieta Charytoniuk.

W tej części konkursowej przyznano wyróżnienie dla Marioli Nadaj. Wszystkim uczestnikom Konkursu Literackiego „Przystanek Norwid” wręczono pamiątkowe dyplomy, a laureaci otrzymali dodatkowo nagrody rzeczowe i pieniężne. Obydwu częściom konkursu towarzyszyła wystawa ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie „Żar treści i słowa rozsądek” złożona z 36 plansz poświęconych Norwidowi opracowanych przez Barbarę Wachowicz – pisarkę, autorkę biografii wielkich Polaków. Na ekspozycji zaprezentowano wszystkie portrety poety (fotograficzne, autoportrety, a także najciekawsze wizerunki Poety pędzla współczesnych), zdjęcia i wizerunki najważniejszych osób związanych z jego życiem, rękopisy oraz grafikę Norwida. Podczas oglądania wystawy można było skorzystać z poczęstunku zorganizowanego przez Pałac Łochów, Piekarnię Robson i Piekarnię Kingi Gromulskiej-Kosińskiej. Podczas konkursów dr Tomasz Korpysz wygłosił dwie prelekcje „Człowiek w świecie wartości Norwida” oraz „Norwidowskie definicje człowieka”, przybliżając uczestnikom wydarzenia sylwetkę sławnego poety, patrona wydarzenia, z nieco innej strony, niż znamy ją z lekcji szkolnych. Kulminacyjnym momentem wieczoru był wspaniały koncert „Bema pamięci żałobny rapsod” Natalii Niemen (piosenkarki, altowiolistki, autorki muzyki i tekstów, artystki sztuk wizualnych), która wystąpiła w duecie z Pawłem Bzimem Zareckim, pianistą, aranżerem, producentem muzycznym. Artystka wykonała utwory Czesława Niemena, m.in. „Dziwny jest ten świat”, „Terra deflorata”, tytułowy „Bema pamięci żałobny rapsod” do słów Cypriana Kamila Norwida oraz kompozycje własne.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie w nim udziału. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w dziedzinie poezji i literatury. Dziękujemy partnerom, sponsorom, patronom za pomoc w organizacji wydarzeń. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Konkursu Literackiego „Przystanek Norwid”.