Łutw

Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Drodzy Emeryci! Kochani Seniorzy! Przejście na emeryturę powoduje szereg zmian w naszym życiu, które na początku wydają się być pozytywne. Bo oto nie musimy rano wstawać, bo nie musimy się nigdzie spieszyć… Bo mamy wreszcie czas na czytanie książek i gazet, na oglądanie telewizji. W ten sposób, coraz bardziej redukujemy swoje potrzeby i pragnienia, coraz bardziej się izolujemy od sąsiadów, znajomych i przyjaciół… uważając to za naturalny i nieodłączny objaw starości. Dzieje się tak z kilku powodów, z których większość można by zaliczyć do kategorii stereotypów i fałszywych przekonań. Będąc na emeryturze – nie musicie rezygnować z życia na starość. Wręcz przeciwnie: możecie realizować swoje marzenia, rozwijać zainteresowania, pogłębiać wiedzę i doskonale się bawić… Bądźcie aktywni i nie pozwólcie by wasz czas wolny i kontrolę nad wami przejęła telewizja. Serdecznie zapraszamy! (S. Grądzki)

koordynator: Aneta Kowalczyk

Zobacz naszego Facebooka:
Kilka zdjęć z poprzedniego roku