13

,,Mokosz" Aleksandra Kus

Mokosz – słowiańska bogini, poświadczona źródłowo w Powieści minionych lat i kilku innych źródłach staroruskich. W źródłach pojawia się najczęściej wymieniona razem z wiłami i rodzanicami, co skłoniło część badaczy do wniosku, że była istotą demoniczną lub bóstwem niższego rzędu. Etymologia imienia Mokoszy nie jest pewna, próbowano ją wyprowadzać na gruncie słowiańskim od rdzenia mok- „moczyć” lub sanskryckiego makhá „szlachetny, bogaty”, wskazuje się też na podobieństwo do nazwy fińskiego plemienia Moksza. Chociaż dotyczące Mokoszy źródła pochodzą jedynie z obszaru wschodniej Słowiańszczyzny, na podstawie nazw miejscowych takich jak czeski Mokošín próbowano dowodzić, podawanego jednak w wątpliwość, ogólnosłowiańskiego zasięgu jej kultu.

Aleksandra Kus (mgr sztuki, rzeźbiarka) – Urodziła się w Malborku w 1978 roku. Zdolności plastyczne rozwijała w Liceum Plastycznym w Gdyni, później na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby w pracowni profesora Sławoja Ostrowskiego. W roku 2004 została magistrem sztuki.

 Jest osobą wszechstronną. Od 2007 roku prowadzi warsztaty plastyczne oraz rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się również projektowaniem graficznym, projektowaniem zabawek plastycznych, muzycznych, kreowaniem wizerunku, rzeźbą, rysunkiem, malarstwem, dekoracją wnętrz oraz wychowaniem dzieci.

Marcin Skóra (asystent) – Rzeźbiarz samouk. Urodził się w 1981 roku w Warszawie, mieszka w Jasiorówce. Od najmłodszych lat zajmuje się malarstwem w różnych jego przejawach oraz rzeźbą.