14

Kapliczka słupowa - Marcin Skóra

Marcin Skóra – Rzeźbiarz samouk. Urodził się w 1981 roku w Warszawie, mieszka w Jasiorówce. Od najmłodszych lat zajmuje się malarstwem w różnych jego przejawach oraz rzeźbą.