16

,,Boski Kowal" Aleksandra Kus

Swaróg – słowiański bóg, któremu przypisuje się związek z niebiosami, słońcem i ogniem, a także kowalstwem. Jedyny z bogów, którego istnienie poświadczone jest zarówno na słowiańszczyźnie zachodniej, jak i na wschodzie. Etymologia jego imienia może mieć związek z wyrażeniem „swarzyć się” (czyli kłócić, gniewać), aczkolwiek badacze doszukują się w imieniu Swaroga pochodzenia irańskiego, gdzie odnaleźć można słowo „hwar” oznaczające słońce, natomiast w sanskrycie „swar” to słońce, blask, niebo.

Aleksandra Kus (mgr sztuki, rzeźbiarka) – Urodziła się w Malborku w 1978 roku. Zdolności plastyczne rozwijała w Liceum Plastycznym w Gdyni, później na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Rzeźby w pracowni profesora Sławoja Ostrowskiego. W roku 2004 została magistrem sztuki.

Jest osobą wszechstronną. Od 2007 roku prowadzi warsztaty plastyczne oraz rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży. Zajmuje się również projektowaniem graficznym, projektowaniem zabawek plastycznych, muzycznych, kreowaniem wizerunku, rzeźbą, rysunkiem, malarstwem, dekoracją wnętrz oraz wychowaniem dzieci.