4

,,Swaróg" Edmund Szpanowski

Swaróg – słowiański bóg, któremu przypisuje się związek z niebiosami, słońcem i ogniem, a także kowalstwem. Jedyny z bogów, którego istnienie poświadczone jest zarówno na słowiańszczyźnie zachodniej, jak i na wschodzie. Etymologia jego imienia może mieć związek z wyrażeniem „swarzyć się” (czyli kłócić, gniewać), aczkolwiek badacze doszukują się w imieniu Swaroga pochodzenia irańskiego, gdzie odnaleźć można słowo „hwar” oznaczające słońce, natomiast w sanskrycie „swar” to słońce, blask, niebo.

Zarówno pochodzenie imienia Swaróg, jak i kronikarskie porównania do innych bóstw ukazują nam go jako bóstwo o charakterze solarnym. Jest on bezpośrednio związany ze słońcem, a tym samym także z ogniem. Staje się opiekunem ogniska domowego, ale również ognia ofiarnego. W niektórych wersjach Swaróg był także stworzycielem słońca.

Edmund Szpanowski (Sierpc) – Artysta rzeźbiarz/samouk i pasjonat, tworzący w drewnie i kamieniu (od 1972 roku). Sięga po własne formy wypowiedzi artystycznej. Za swoją działalność nagrodzony medalem „PRO DOMO SUA”.

Uczestnik ponad 300 plenerów ogólnopolskich i zagranicznych. Aktualnie nieprzerwanie pracuje nad kolejnymi projektami. Swoje prace prezentował w kraju i za granicą, m.in. w Galerii im. Xawerego Dunikowskiego, Muzeum Narodowym w Warszawie. Za dwa lata pan Zygmunt będzie obchodził 50-lecie swojej działalności rzeźbiarskiej.