8

Hieronim Piotrowski ,,Jur" - Tomasz Gorzkowski

Był żołnierzem Września 1939 r. Uniknął niewoli i już jesienią 1939 r. włączył się do wileńskiej konspiracji.

Od 1944 r. w partyzantce. Najpierw służba w 3.Brygadzie Wileńskiej AK a następnie w Oddziale Rozpoznawczym Komendanta Okręgu; był tam dowódcą patrolu kawalerii.

W czasie Operacji „Ostra Brama” osłaniał punkt dowodzenia Komendanta Okręgu Wileńskiego AK – Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka”.

Po rozbrojeniu oddziałów polskich przez Sowietów kontynuował działalność konspiracyjną. Walczył w samoobronie przeciw NKWD. Rejonem jego działania była Puszcza Nalibocka.

Po klęsce pod Rawinami (9 II 1945 r.) jako jedyny wyprowadził zwarty pododdział z pola walki. Po przekroczeniu tzw. linii Curzona zameldował się w Komendzie Okręgu Białystok AK/AKO.

Pełnił funkcję dowódcy oddziałów samoobrony w Inspektoracie Białystok AK/AKO. We wrzesniu 1945r., po powstaniu WiN, został Prezesem (komendantem) Obwodu Sokółka – Białystok WiN.

Mimo niezwykle trudnych warunków wywiązywał się powierzonych mu obowiązków organizacyjnych i bojowych.

W wyniku intryg, osób zazdrosnych o jego sukcesy i autorytet, został pozbawiony funkcji i przeniesiony do Obwodu Ostrów Maz. Tam dowodził, na początku oddziałami partyzantki a potem objął funkcję Prezesa Obwodu. Dzięki niemu lokalna struktura WiN powiększyła teren swojego działania na sąsiednie tereny a jego podkomendni wykonali wiele udanych akcji przeciw siłom komunistycznym.

16 stycznia 1947 w walce z grupą operacyjną UB/KBW zginął por. Hieronim Piotrowski „Jur”, „Mohort” – Prezes Obwodu WiN Ostrów Mazowiecka. Zginął zaskoczony przez Grupę Operacyjną UB/KBW na kwaterze, na której dochodził do siebie po długiej i ciężkiej chorobie.

Ciało por. Hieronima Piotrowskiego zostało zabrane do PUBP w Węgrowie. Miejsce pochówku pozostaje nieznane.

oprac. Michał Gruszczyński

TOMASZ GORZKOWSKI

Rzeźbą zajmował się od dzieciństwa. Wykonywał m. in. figury przestrzenne 3D i pomniki upamiętniające.

Twarz ,,Jura” wykonana z gliny, pieczołowicie odpowiadająca zdjęciu Pileckiego. Na klatce piersiowej odznacza się mundur.

Premier Mateusz Morawiecki przed pomnikiem Hieronima Piotrowskiego ,,Jura” 10.08.2020 r.