9

,,Weles" Czesław Fankidejski, Katarzyna Grządziela

Weles, Wołos (w źródłach staroruskich: Velesъ, Volosъ bogъ) – bóg słowiański. Podziemny bóg magii, przysiąg, sztuki, rzemiosła, kupców, a przede wszystkim bogactwa. Przypisuje się Welesowi opiekę nad bydłem, gdyż jego posiadanie było ówcześnie miernikiem dobrobytu.  W folklorze Weles przedstawiany jest jako władca zaświatów – Nawii, na której łąki wyprowadza dusze.

Weles występuje tradycyjnie jako antagonista Peruna, czego ślady zachowały się po chrystianizacji w folklorze jako opowieści o rywalizacji Boga z diabłem (stąd także podstawy do utożsamiania Żmija z Welesem). Motyw ten pokrywa się z ogólnoindoeuropejskim schematem rywalizacji dwóch najwyższych i przeciwstawnych sobie bóstw. 

KATARZYNA GRZĄDZIELA (Gdańsk) – absolwentka ASP w Gdańsku. Studiowała również rzeźbę na ASP im. Jana Matejki w Krakowie oraz na Słownii (Uniwerza v Ljubljani). Zajmowała się konserwacją zabytków oraz rekonstrukcją rzeźb na elewacjach. Obecnie prowadzi warsztaty dla dzieci, m.in. z rzeźby, ceramiki, malarstwa.

CZESŁAW FANKIDEJSKI (Gdańsk) Czesław ukończył studia na Wydziale Rzeźby w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni profesora Stanisława Radwańskiego (2009), specjalizacja w pracowni Rekonstrukcji Rzeźby w Kamieniu prowadzonej przez kw. II. st. Stanisława Gieradę.

Kontakt: czeslaw_fankidejski@o2.pl