O Nas

O MiGOK

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie działa od 1965 roku, prowadzi działalność w wielu dziedzinach kultury, organizuje corocznie m.in. Festiwal Melodia Bożych Trąb (połączony z konkursem gry na ligawkach), Festiwal Zbliżenia Kultur – Dni Łochowa, Łochowską Jesień Poezji “Przystanek Norwid”, Retrospektywę Filmów Dokumentalnych NNW – Gdynia. Z Ośrodkiem Kultury w Łochowie związane są zespoły folklorystyczne “Łochowianie”, “Gwizdalanki” i “Kapela Łochowska”. Przy MiGOK działa od 2010 roku Ognisko Muzyczne, w ramach którego funkcjonuje 5 klas (gitara, fortepian, skrzypce, akordeon, wokalna), instruktorzy to profesjonalni artyści z wyższym wykształceniem muzycznym. W  2014 roku powołany został również Łochowski Uniwersytet III Wieku, z bogatym programem edukacyjnym. W obszarze teatru szczególne miejsce zajmuje Łochowska Scena Teatralna, w ramach której wystąpili m.in. Teatr Chorea z Łodzi, Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki i Teatr Coincidentia z Białegostoku, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Teatr Makata i Teatr Mazowiecki z Warszawy oraz Teatr Mariana Bednarka z Rybnika.

Administratorem danych osobowych wszystkich Państwa korzystających z naszej oferty, współpracujących w różnym zakresie jest Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie, ul. 1 Maja 24, 07 – 130 Łochów, który reprezentuje dyrektor. Dane kontaktowe: numer telefonu: 512 100 354, adres e – mail: sekretariat.migok@gmail.com.

Pełna Klauzula Informacyjna RODO do zapoznania się TUTAJ