Łochowski Targ Staroci

Łochowski Targ Staroci

Targ Staroci 2023 NET_PLAKAT

25.06.2023

W minioną niedzielę na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Łochowie odbył się po raz pierwszy targ staroci. Targ jest propozycją Organizatorów MiGOK, która miała na celu integrację mieszkańców gminy i przyjemny handel rzeczy jeszcze dobrych, funkcjonalnych, ale przez ich właścicieli już niepotrzebnych. Pomiędzy godziną 8:00 a 15:00 około 40 Wystawców oferowało przeróżne przedmioty. Można było kupić: książki, płyty, obrazy, zegary, lustra, świeczniki, wazony oraz wszelkie bibeloty cieszące oko. Nie zabrakło mebli, porcelany, rzeźb, biżuterii oraz dawnych przedmiotów codziennego użytku (żelazka z duszą, ręczne młynki, lampy naftowe). Pasjonaci i miłośnicy numizmatyki, dzięki stoiskom z monetami oraz z banknotami, mieli szansę powiększyć swoje cenne kolekcje. Organizator czyli Miejski i Gminny Ośrodek w Łochowie zachęca Wystawców, nie tylko profesjonalistów ale i okolicznych mieszkańców do sprzedaży garażowej. Zapraszamy również artystów malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników chcących wystawić swoje prace. Kolejny targ staroci już w lipcu w ostatnia niedzielę miesiąca. Zapraszamy!

Regulamin Targu Staroci i Wyprzedaży Garażowej w Łochowie

§1

Targ Staroci organizowany jest przez Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie z siedzibą przy ulicy 1 Maja 24, jest to impreza handlowa, przeznaczona dla Wystawców – Kolekcjonerów oraz wszystkich zainteresowanych wystawą i sprzedażą rzeczy używanych  z zachowaniem przepisów prawa obowiązujących w handlu obwoźnym.

§2

Targ  Staroci odbywać się będzie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca w godz. 7.00 – 15:00 na terenie targowiska miejskiego przy ul. Leśnej 77 w Łochowie. 

§3

Dopuszcza się w ramach Targu sprzeda tzw. Wyprzedaży Garażowej, rękodzieła oraz małej gastronomii z zachowaniem przepisów „sanitarno-weterynaryjnych”

§4

  1. Organizator nie odpowiada za pochodzenie, jakość, ceny oraz sposób sprzedaży oferowanych przez wystawcę towarów.
  2. Organizator nie odpowiada za rzeczy skradzione lub pozostawione na targowisku

§5

Zabrania się wprowadzania do obrotu artykułów nie dopuszczonych do sprzedaży na targowisku odrębnymi przepisami (poza artykułami kolekcjonerskimi), a w szczególności : alkoholu, (poza piwem dopuszczonym do sprzedaży na targowisku na podstawie koncesji wydanej przez odpowiednie władze), leków i produktów leczniczych, broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych, kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej, żywego drobiu i innego ptactwa, żywych zwierząt gospodarskich i domowych.

§6

Od Wystawców nie będzie pobierana opłata za miejsce handlowe. Po zakończonym handlu Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego stanowiska handlowego, z zakazem pozostawienia towaru, skrzynek drewnianych oraz plastikowych.

§7

Wystawcy – Handlowcy oraz osoby przebywające na targowisku podczas odbywania się Targu Staroci zobowiązane są w uzasadnionych przypadkach do realizowania poleceń Organizatora lub osoby działającej w jego imieniu. 

Wystawcy – Handlowcy oraz osoby przebywające na Targowisku podczas odbywania się Targu Staroci zobowiązane  są do przestrzegania niniejszego regulaminu, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przepisów prawa.7