TISZ – II etap

TISZ - II etap

Spotkanie inauguracyjne 8.09.2021godz. 11:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie

(dotyczy uczniów tej placówki).

Projekt jest skierowany do uczniów
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Łochowie.