XI Łochowska Jesień Poezji – Przystanek Norwid 2022

XI Łochowska Jesień Poezji

Przystanek Norwid 2022
Program | XI Łochowska Jesień Poezji - Przystanek Norwid 2022
ŁJP 2022 PROGRAM_PROGRAM
ŁJP 2022_PLAKAT

Mazowiecki Konkurs Recytatorski dla Młodzieży – I kategoria | Dokumentacja

Ogólnopolski Konkurs Literacki dla Dorosłych – II kategoria | Dokumentacja