XX Jubileuszowy Konkurs „Cyprian Norwid – Poeta naszej ziemi”

Zachęcamy do udziału w konkursie Cyprian Norwid – Poeta Naszej Ziemi organizownym przez Gminę Dąbrówka oraz Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. 

Jest to szczególnie istotne z uwagi na Rok Norwidowski, który został ogłoszony przez Sejm RP 

w 200 rocznicę urodzin poety a także silny związek Norwida z naszym regionem z czasów Jego dzieciństwa i wczesnej młodości.

Wydarzenie to wchodzi w skład  obchodów 200. rocznicy urodzin Cypriana Norwida, które są organizowane w ramach Listu intencyjnego, podpisanego

 m.in. przez Gminę Dąbrówka, Fundację Museion Norwid oraz Powiaty  Węgrowski, Wołomiński    i  Wyszkowski.

MIGOK w Łochowie będzie organizatorem kilku działań w ramach tego przedsięwzięcia. Zapraszamy do śledzenia tych wydarzeń 

Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1mFCqSPXe0oRNkQS4tMBSH_ZFhOPnL5yW?usp=sharing

Norwid Dąbrówka