Inscenizacja wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łochowie.

Inscenizacja wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łochowie.

           Historii uczymy się codziennie, świetnie pokazuje to przykład tej rocznicy, która do tej pory była mieszkańcom Łochowa nieznana. Dzięki obchodom 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej miasto weszło w posiadanie listu Marszałka Piłsudskiego do szefa sztabu IV Armii płk. Rybaka. Jest to niezwykle ważny list, a to dlatego, że dzięki niemu dowiedzieliśmy się o wizycie Naczelnego Wodza w Łochowie. Ta informacja dała początek nowych odkryć, teraz jest to już potwierdzona wiadomość, że w Łochowie sto lat temu stacjonowało ścisłe dowództwo IV Armii Polskiej.

            Chcąc uczcić to wydarzenie Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zorganizował inscenizację historyczną. Dzięki niej mieszkańcy mieli możliwość zobrazować sobie jak wyglądało formowanie się polskich oddziałów i ich działanie. Ponadto szczegółowo została przekazana informacja o tym, jak Armia Polska ruszała w kontrofensywie znad Wieprza i jakie były okoliczności stworzenia tymczasowej bazy dowództwa w Łochowie. Widzowie mogli podziwiać zarówno profesjonalnych aktorów wcielających się w żołnierzy, jak również ochotników, którzy odegrali m.in. role postacie okolicznej straży pożarnej i włościan łochowskich ziem. Wspaniała scenografia, kostiumy, dorożka z woźnicą, replika wozu strażackiego, ułani na koniach, żołnierze polscy i radzieccy – wszystko to pozwoliło odbiorcom przenieść się do odległych o 100 lat wydarzeń.

 

            W inscenizacji wzięli udział:

  • Stowarzyszenie Historyczno – Edukacyjne im. 7 Pułku Lansjerów Nadwiślańskich
  • Towarzystwo Pamięci 7-go Pułku Ułanów Lubelskich im. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego
  • Strażacy i wolontariusze z Ochotniczej Straży Pożarnej Budziska
  • Inscenizatorzy z Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach Wąsach

 

Wielkie podziękowania również dla:

 

  • Adama Bali z Polsko-Ukraińskiej Fundacji im. Ignacego Jana Paderewskiego za przygotowanie pojazdów z epoki
  • Agnieszki Kaczmarek – Umundurowanie i Wyposażenie Historyczne za wypożyczenie strojów z epoki oraz przygotowanie scenografii
  • Archiwum Akt Nowych – Jarosławowi Strykowi za pomoc historyczną przy organizacji wydarzenia i poprowadzenie inscenizacji oraz Agnieszce Wopińskiej za udostępnienie materiałów AAN na stoisku podczas wydarzenia
  • Piotra Karszni – za wspaniałe opracowanie grafik na wydarzenie oraz za udostępnienie swoich prac na stoisku podczas wydarzenia

 

Dofi­nansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *